Aparició a Galilea i ascensió
Joan 21,1-14; Mateu 28,16-20; Fets dels Apòstols 1,9-11