Expulsió dels mercaders
Mateu 21,12-14; 22,1-15; Marc 12,41-44