Paràbola del sembrador
Mateu 13,3-23;34-35

Comentari

Aquesta primera paràbola de Jesús és una paràbola sobre les paràboles. És tan important que Jesús mateix va explicar el seu significat. Només hi ha tres paràboles explicades per Jesús: el Sembrador, el Blat i el jull i la paràbola de la Xarxa.

Jesús va dir aquesta paràbola a les multituds; potser molts dels qui la van sentir ho feren superficialment i no els va produir cap efecte. Alguns la devien entendre però en tornar a casa se’n van distreure, o els va semblar massa exigent. Però als deixebles els va impactar tant que quan van estar sols amb Jesús li van demanar una explicació. I la van tenir!

La paràbola descriu com les persones responem a la paraula de Déu. Jesús sembra el missatge del Regne de Déu en els nostres cors. Si volem que doni fruit en la nostra vida ens cal, en primer lloc, escoltar: qui tingui orelles, que escolti!

Jesús ens alerta, però, que ens cal escoltar amb atenció, perquè si estem massa distrets per les preocupacions d’aquest món, no arribarem a comprendre’l. Pot ser que d’entrada rebem el missatge del Regne de Déu amb alegria, però quan ens porti maldecaps, el deixarem de banda.

Amb escoltar i comprendre no n’hi ha prou, per respondre a la paraula de Jesús ens cal passar a l’acció! Jesús ens garanteix que si acollim la seva paraula amb un cor bo i generós arribarem a donar fruit, però ens caldrà perseverança! Ser deixeble de Jesús vol dir deixar-se convertir per les seves paraules i donar fruits cada dia.

Les paràboles ens poden semblar enigmàtiques, potser Jesús les va fer així per captar la nostra atenció, lenta i mandrosa entre tantes distraccions. Sembla com si en cada paràbola Jesús ens plantegés una endevinalla i ens demanés tota la nostra atenció per resoldre-la. Si entrem en el joc, Jesús mateix ens ajudarà a comprendre’n el misteri i ens animarà a dur-la a la pràctica.

Així, doncs, prepareu bé les orelles, llegiu amb atenció i, si us costa una mica entendre les paràboles, demaneu a Jesús que us il·lumini i deixeu que els misteris que ell us farà entendre transformin tota la vostra vida!