El constructor de la torre
Lluc 14,28-32

Text Bíblic

Molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué: “¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s’asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a acabar-la? Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d’ell dient: “Aquest home va començar a construir però no ha pogut acabar”.”

“O bé, quin rei, si va a la guerra a lluitar amb un altre rei, no s’asseu primer a decidir si amb deu mil homes pot fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veu que no pot, enviarà una ambaixada a demanar la pau quan l’altre encara és lluny.”

Lluc 14,28-32

Comentari

La paràbola del Constructor de la torre comença amb aquesta pregunta: “Qui de vosaltres…?” Jesús va fer servir aquesta pregunta moltes vegades, potser recordes alguna d’aquestes: “¿Qui de vosaltres, si el seu fill li demana pa, li donarà una pedra?” o “¿Qui de vosaltres, si té cent ovelles i en perd una, no deixa les noranta-nou al desert i va a buscar la perduda fins que la troba?” Cada vegada que Jesús va fer aquesta pregunta la resposta segura era: “Ningú!”

També és així amb aquesta paràbola: “Qui de vosaltres començaria a construir una torre sense saber si la podrà acabar?” Tothom respondria: “Ningú!” Però no és estrany de trobar torres, cases o edificis que no s’han acabat de construir. I és que sovint l’entusiasme de començar un nou projecte no ens deixa veure les dificultats de continuar-lo fins al final.

Jesús ens demana que si volem ser deixebles seus mesurem bé el que espera de nosaltres abans de decidir-ho. Seguir Jesús no és una decisió que es pugui prendre a la lleugera: vol que l’estimem més que als nostres familiars i que a la pròpia vida! Ens demana que carreguem la creu dels nostres defectes i sofriments per seguir-lo. I fins i tot vol que posem a disposició dels altres tots els nostres béns.

No és que Jesús ens vulgui desanimar, sinó que vol que tinguem clar d’entrada què vol dir ser el seu deixeble. Conèixer de bon començament les dificultats de seguir Jesús ens ajudarà a no abandonar-lo quan es presentin les dificultats. Jesús vol que si ens fem deixebles seus, ho fem per arribar al final, per completar la torre.

“Això és molt difícil, qui se’n podria sortir!” em direu. Teniu raó, seguir Jesús és un camí ple d’obstacles, però si coneixent-ne la dificultat preneu la decisió d’emprendre el camí, ell serà sempre al vostre costat per ajudar-vos a arribar al final.