El rei que va a la guerra
Lluc 14,28-32

Text Bíblic

Molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué: “¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s’asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a acabar-la? Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d’ell dient: “Aquest home va començar a construir però no ha pogut acabar”.”

“O bé, quin rei, si va a la guerra a lluitar amb un altre rei, no s’asseu primer a decidir si amb deu mil homes pot fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veu que no pot, enviarà una ambaixada a demanar la pau quan l’altre encara és lluny.”

Lluc 14,28-32

Comentari

Aquesta paràbola que trobem a continuació de la paràbola del Constructor de la torre se li assembla molt. La del Constructor comença amb la pregunta: “Qui de vosaltres…?” i la paràbola del Rei que va a la guerra comença amb la pregunta: “Quin rei…?” La resposta a totes dues preguntes és la mateixa: ningú construiria una torre sense saber si la pot acabar, ni cap rei aniria a la guerra sabent que no la pot guanyar.

Totes dues paràboles ens parlen de l’esforç que demana seguir Jesús. No és una decisió per prendre a la lleugera, per això el constructor de la torre s’asseu a calcular si podrà fer front a les despeses i també el rei s’asseu per prendre la decisió. Tots dos s’asseuen. Asseure’s vol dir pensar les coses amb deteniment, no prendre una decisió impulsivament. Seguir Jesús és una decisió que donarà forma a la nostra vida i això ens demana d’asseure’ns a pensar-ho.

La paràbola del Constructor de la torre ens prepara per la paràbola del Rei que va a la guerra. El constructor que no pot acabar l’obra ha de suportar les burles dels qui ho veuen; però, en el cas del rei, anar a la guerra amb un exèrcit inferior provocarà la mort i la devastació del seu regne. La primera paràbola podria acabar amb rialles de burla, la segona paràbola acabaria amb plors i mort.

Així com la paràbola del Constructor ens demana que mesurem bé l’esforç que demana seguir Jesús, la paràbola del Rei sembla demanar-nos que reflexionem si ens podem permetre de no seguir-lo.

En la primera paràbola construir o no construir la torre no sembla una qüestió urgent, mentre que en la segona paràbola una decisió ha de ser presa “mentre l’altre rei encara és lluny.” No ens podem passar tota la vida reflexionant si hem de seguir Jesús o no, ell vol saber si pot comptar amb nosaltres o no. Pot comptar amb tu?