El servent fidel i l’infidel
Lluc 12,42-48

Text Bíblic

El Senyor continuà: “¿Qui és l’administrador fidel i assenyat a qui l’amo confiarà els seus servents perquè els doni al temps degut l’aliment que els pertoca? Feliç aquell servent que el seu senyor, quan arriba, troba que ho fa així. Us asseguro amb tota veritat que li confiarà tots els seus béns. Però si aquell servent es deia: “El meu senyor tarda a venir”, i començava a pegar als criats i a les criades, a menjar, a beure i a embriagar-se, vindrà el seu senyor el dia que menys s’ho espera i a l’hora que ell no sap; el castigarà i li farà compartir la sort dels qui no són fidels. El servent que, coneixent la voluntat del seu amo, no ha preparat o no ha fet allò que l’amo volia, rebrà molts assots. En canvi, el qui, sense conèixer-la, s’ha fet mereixedor d’assots, en rebrà menys. A qui molt li donen, molt li demanaran; i a qui molt li encomanen, li reclamaran encara més.”

Lluc 12,42-48; Mateu 24,45-51

Comentari

Jesús va explicar cinc paràboles on hi ha un senyor que se’n va i retorna. Les més conegudes són la dels Vinyaters homicides, la dels Talents i la de les Mines. També hi ha dues paràboles curtes: la dels criats que esperen vetllant la tornada del seu amo de la festa de noces, i aquesta paràbola del Servent fidel i l’infidel que Jesús va explicar als seus deixebles.

A què es referia Jesús quan parlava d’un senyor que se n’anava per tornar un temps més tard? Jesús va inaugurar el Regne del cel a la terra, però va explicar que el seu Regne no arribaria a la plenitud fins que ell tornés. Per això el senyor de qui Jesús parla en les seves paràboles és ell mateix i el retorn és la seva segona vinguda.

En totes les paràboles dels retorns hi ha un interval de temps entre que el Senyor se’n va i torna. Un temps que no sabem quan durarà: Jesús va dir que tardaria, però que arribaria el dia que menys ens ho esperem. Per això aquesta paràbola ens parla de com hem de viure en aquest temps d’espera fins al retorn de Jesús.

Jesús ens convida a viure vetllant, atents, sabent que ell ha de tornar. Ens presenta com a model de la nostra relació amb els altres el servent fidel i assenyat de la paràbola: serveix els altres servents sense defallir, sabent que ell no és l’amo, i que el seu senyor ha de tornar. El servent infidel és el qui s’oblida del seu amo i abusa dels altres servents, pensant que el seu amo mai no tornarà.

El servent fidel i assenyat serà recompensat mentre que el servent infidel serà castigat, ens adverteix Jesús. Ser assenyat significa viure servint i estimant els altres, per això en el judici, quan Jesús torni, serem examinats d’amor. Ser fidel vol dir ser constant en aquest servei als altres i ser-ho sempre, tota la vida. El temps pot ser llarg i la temptació d’oblidar que Jesús ha de tornar ens pot fer oblidar també els altres.

Sabem que quan Jesús torni i el Regne de Déu arribi a la seva plenitud no hi haurà més maldat, ni sofriments ni mort. I això ens torna impacients i clamem a Jesús: “Quan tornaràs, Senyor? Fins quan el blat haurà de conviure amb el jull? Fins quan haurem de patir tanta maldat i sofriment?” Per això demanem a l’Esperit Sant que ens doni la seva paciència per servir els altres amb fidelitat mentre esperem el seu retorn.