El tresor amagat
Mateu 13,44-50

Text Bíblic

Jesús digué: “Amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp: l’home que el troba el torna a amagar i, ple de joia, se’n va a vendre tot el que té i compra aquell camp.”

També passa amb el Regne del cel com amb un mercader que busca perles fines: quan en troba una de gran valor, va a vendre tot el que té i la compra.”

També passa amb el Regne del cel com quan tiren una xarxa a l’aigua i la xarxa arreplega tota mena de peixos. Un cop plena, la treuen a la riba, s’asseuen, i recullen en coves els peixos bons i llencen els dolents. Igualment passarà a la fi del món: sortiran els àngels i destriaran els dolents dels justos, i els llançaran a la fornal ardent; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents.”

Mateu 13,44-50

Comentari

La paràbola del tresor amagat és germana bessona de la paràbola de la perla. Però fins i tot sent bessones no són idèntiques del tot. En totes dues paràboles els seus protagonistes tenen la fortuna de trobar una cosa de gran valor, però així com el mercader buscava perles fines, l’home que troba el tresor no el buscava. No obstant, tot dos van entendre que allò que havien trobat tenia un valor tan gran que s’havien de vendre tot el que tenien per aconseguir-ho.

Les paràboles de Jesús ens ajuden a descobrir coses que ens costa de veure perquè són amagades, com el Regne del cel. Jesús tria històries de coses amagades: el gra de mostassa sembrat en el camp, el llevat amagat en la farina, el tresor amagat en el camp i una perla descoberta per fortuna. Totes tenen en comú que allò que és amagat sempre acaba sortint a la llum.

Déu ajuda a cadascú a descobrir el seu Regne d’una manera diferent: alguns el troben després d’una llarga recerca, com el mercader de la perla, a d’altres els sembla haver-lo trobat per casualitat, com l’home del tresor. Descobrir el Regne del cel vol dir descobrir una cosa de tan valor que val la pena canviar tota la nostra vida per poder-lo tenir.

Aquesta paràbola és molt curta però passen moltes coses: l’home troba el tresor; a cuita-corrents el torna a amagar i se’n va a vendre tot el que tenia, quina feinada! Quan ja té tots els diners compra el camp i va a trobar el seu tresor. I tot això ho fa ple de joia! Des del moment que l’home descobreix el valor d’aquell tresor té una alegria tan gran que ningú no li pot prendre. Així ens explica Jesús com s’ha de transformar la nostra vida des que descobrim el Regne de Déu, amb alegria!

Tan si trobem el Regne de Déu sense haver-lo buscat, com si el trobem després d’una llarga recerca, obtenir-lo demana el nostre esforç. L’alegria de la troballa ens animarà a vendre’ns tot el que tenim per ser deixebles de Jesús. Ser ciutadans del Regne del cel vol dir renunciar a totes les riqueses d’aquest món. I aquestes riqueses no només són coses materials, oi? Si descobrim tot el valor amagat del Regne, com la paràbola ens ajuda a fer, podrem renunciar amb alegria a tots els tresors d’aquest món per poder obtenir el tresor veritable.