Els dos deutors
Lluc 7,36-50

Text Bíblic

Un fariseu va invitar Jesús a menjar amb ell. Jesús entrà a casa del fariseu i es posà a taula. Hi havia al poble una dona que era una pecadora. Quan va saber que Jesús era a taula a casa del fariseu, hi anà amb una ampolleta d’alabastre plena de perfum i es quedà plorant als peus de Jesús, darrere d’ell. Li mullava els peus amb les llàgrimes, els hi eixugava amb els cabells, els hi besava i els hi ungia amb perfum. El fariseu que havia convidat Jesús, en veure això, pensà: “Si aquest fos profeta, sabria qui és aquesta dona que el toca i quina mena de vida porta: és una pecadora.”

Jesús li digué: “Simó, t’haig de dir una cosa.” Ell li respongué: “Digues, mestre.” “Un prestador tenia dos deutors: l’un li devia cinc-cents denaris, i l’altre, cinquanta. Com que no tenien res per a pagar, els va perdonar el deute a tots dos. Quin d’ells et sembla que l’estimarà més?”

Simó li contestà: “Suposo que aquell a qui ha perdonat el deute més gran.”

Jesús li diu: “Has respost correctament.”

Llavors es girà cap a la dona i digué a Simó: “Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m’has donat aigua per a rentar-me els peus; ella, en canvi, me’ls ha rentat amb les llàgrimes i me’ls ha eixugat amb els cabells. Tu no m’has rebut amb un bes; ella, en canvi, d’ençà que he entrat, no ha parat de besar-me els peus. Tu no m’has ungit el cap amb oli; ella, en canvi, m’ha ungit els peus amb perfum. Així, doncs, t’asseguro que els seus molts pecats li han estat perdonats: per això ella estima molt. Aquell a qui poc és perdonat, estima poc.”

Després digué a la dona: “Els teus pecats et són perdonats.” Els qui eren a taula amb ell començaren a pensar: “Qui és aquest que fins i tot perdona pecats?”

Jesús digué encara a la dona: “La teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau.”

Lluc 7,36-50

Comentari

Jesús va explicar aquesta paràbola mentre menjava a casa d’un fariseu. Mentre dinaven, una dona pecadora, plorant, va ungir-li els peus amb perfum després d’haver-los rentat amb les seves llàgrimes, haver-los besat i eixugat amb els seus cabells. Jesús va perdonar els pecats d’aquella dona. La paràbola ens explica la relació de Jesús amb el fariseu i amb la dona que plorava, però també la nostra relació amb Déu!

Per què plorava aquella dona? Plorava de penediment pels seus pecats? Plorava d’alegria perquè Jesús no la rebutjava? Qui sap si, mentre era als peus de Jesús, ell es va tombar, la va mirar, i ella va saber que l’havia netejada completament dels seus pecats i les llàgrimes de pena es van convertir en llàgrimes de joia. Sense paraules, només entre ells dos.

Però el fariseu va fer mala cara. Si Jesús era un profeta no s’hauria deixat tocar per aquella pecadora! A Jesús no li calia fer de profeta per veure què pensava el fariseu. I enlloc de renyar-lo, li va explicar una paràbola que ell no es devia poder treure del cap la resta de la seva vida.

És la història d’un prestador que perdona a dos deutors que no tenien res per pagar. A un li perdona molt i a l’altre no tant. Un prestador que perdona deutes? Això no passa mai! Certament, només passa quan el prestador és Déu i el deute són els nostres pecats.

Quan Jesús preguntà al fariseu: “Quin dels dos deutors estimarà més el prestador?” ell va respondre correctament: “El qui ha estat perdonat d’un deute més gran.” Aleshores Jesús li va fer entendre que allò que havia entès en la paràbola estava passant entre ells: aquella pecadora a qui molts pecats havien estat perdonats s’estimava més Jesús que aquell fariseu que pensava que tenia poc per ser perdonat.

Una bonica història d’amor, oi? És la història de com Déu ens perdona completament, per gran que sigui el nostre pecat. I de com responem al seu perdó amb el nostre amor. I, a més perdó, més amor. I a més amor, més el nostre cor s’apropa a Jesús i s’agenolla humilment per plorar de joia, per besar els seus peus, i per rebre la seva pau.

Quan amb fe ens apropem a la bondat de Jesús, tots ens sentim pecadors com aquella dona. Deixem que flueixi en nosaltres el seu perdó i que ens porti a estimar-lo com ella el va estimar!