Els talents
Mateu 25,14-30

Comentari

Jesús va explicar aquesta paràbola després de les paràboles del Servent fidel i l’infidel, la paràbola de les Deu verges i abans de la paràbola de les Ovelles i les cabres. Faltaven dos dies perquè fos entregat, perquè el crucifiquessin, i aquestes van ser les seves darreres paràboles. Totes ens parlen de com hem de viure el temps fins a la seva segona vinguda.

La paràbola de les Mines s’assembla molt a la dels Talents. Totes dues s’adrecen als qui havien escoltat la predicació sobre el Regne del cel per recordar-los la seva responsabilitat de viure d’acord amb l’ensenyament que havien rebut.

El temps del viatge del protagonista de la paràbola es refereix al temps entre l’ascensió de Jesús i el seu retorn. En la paràbola de les Mines el protagonista se’n va a un país llunyà per ser coronat rei abans de tornar. Jesús preparava els seus deixebles per viure en el Regne de cel en l’absència del seu Rei.

El sentit que nosaltres donem a la paraula “talent” prové d’aquesta paràbola. Diem que un talent és una habilitat especial que algú té, però en temps de Jesús un talent era una moneda que equivalia a vint anys de sou d’un treballador, per això el servent que va rebre cinc talents va rebre una quantitat fabulosa, com també els altres dos servents.

El senyor recompensa o castiga els servents segons si han fet fructificar o no el que se’ls va confiar. I això no depèn de la quantitat guanyada: el que va guanyar dos talents rebé la mateixa felicitació que el que n’havia guanyat cinc. La nostra bondat i fidelitat també es recompensaran si fem fructificar les habilitats i recursos que el Senyor ens ha confiat.

El servent gandul s’excusa en la severitat el seu amo per no haver-se arriscat, per haver-se instal·lat en la seguretat del qui no fa res. El servent dolent és com el deixeble sense obres, la seva fe és morta, no coneix vertaderament el seu Senyor. Jesús ens alerta d’aquesta actitud.

La paràbola acaba amb els plors i el cruixit de dents del servent inútil. Quin llenguatge més fort, certament Jesús sabia com impactar-nos! Aquesta imatge ens parla de la profunditat de la pena què significa ser apartat de Déu per tota l’eternitat. Però nosaltres estem fent fructificar els nostres talents perquè volem entrar en el goig del nostre Senyor, oi?