Els amics de Jesús: Pere

Aquesta és la primera sèrie que dediquem als amics de Jesús. Hem triat començar per Pere, perquè va ser un dels seus millors amics.

La Bíblia ens explica tantes coses de la seva relació, que amb una sèrie no en tindrem prou per encabir-les totes. Farem una altra sèrie dedicada a les coses que Pere va fer i va dir en els temps de la Passió i resurrecció de Jesús. I més endavant, potser encara en farem una altra dedicada a les cartes que va escriure.

Pere era una persona plena d'entusiasme i d'amor per Jesús, tant que a vegades Jesús l'havia de renyar i tot, ja ho veureu!

 1. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué:
  –Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Cefes —que vol dir «pedra».
  Joan 1,42
  Quin nom t'hauria agradat que Jesús triés per a tu?
 2. Jesús va arribar a casa de Pere i trobà que la sogra d'aquest era al llit amb febre. Llavors li tocà la mà, i la febre va deixar-la. Ella es va aixecar i es posà a servir-lo.
  Mateu 8,14-15
  Quan necessites tu que Jesús et toqui la mà?
 3. Jesús digué a Pere i al seu germà Andreu:
  –Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
  Ells deixaren immediatament les xarxes i el van seguir.
  Mateu 4,19-20
  Què vol dir ser pescador d'homes?
 4. Els noms dels dotze apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu; Jaume, fill d'Alfeu, i Tadeu; Simó i Judes, el qui el va trair.
  Mateu 10,2-4
  Què va dir Jesús que calia fer per ser el primer de tots?
 5. Pere contestà a Jesús:
  –Senyor, si ets tu, mana'm que vingui caminant sobre l'aigua.
  Jesús li digué:
  –Vine.
  Mateu 14,28-29
  Demanes tu a Jesús coses impossibles per posar-lo a prova?
 6. Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l'aigua i anà cap a Jesús. Però en veure que el vent era fort, es va acovardir.
  Mateu 14,29-30
  Què t'acovardeix a tu, quan vas cap a Jesús?
 7. Llavors començà d'enfonsar-se i cridà:
  –Senyor, salva'm!
  A l'instant, Jesús estengué la mà i va agafar-lo tot dient-li:
  –Home de poca fe! Per què has dubtat?
  Mateu 14,30-31
  En tens prou amb la teva fe, per caminar sobre les aigües tempestuoses de la vida?
 8. Jesús digué als Dotze:
  –¿També vosaltres em voleu deixar?
  Simó Pere li respongué:
  –Senyor, a qui aniríem?
  Joan 6,67-68
  Què respons tu a la pregunta de Jesús?
  Què respons tu a la pregunta de Pere?
 9. Jesús els pregunta:
  –I vosaltres, qui dieu que sóc?
  Simó Pere li respongué:
  –Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu.
  Mateu 16,15-16
  I tu, qui dius que és Ell?
 10. I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar.
  Mateu 16,18
  Qui és la pedra angular que aguanta l'Església?
 11. Jesús explicà que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia.
  Llavors Pere, prenent-lo a part, es posà a renyar-lo dient:
  –Déu te'n guard, Senyor! A tu això no et passarà.
  Mateu 16,21-22
  Què hauria passat si Jesús no hagués mort i ressuscitat?
 12. Jesús es girà i digué a Pere:
  –Vés-te'n d'aquí, Satanàs! Em vols fer caure, perquè no veus les coses com Déu, sinó com els homes.
  Mateu 16,23
  Va ser aquesta una altra temptació de Jesús?
 13. Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, se'ls endugué a part dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum.
  Mateu 17,1-2
  En quina de les pregàries de la sèrie: Els 7 Jo sóc de Jesús et fa pensar?
 14. Llavors se'ls van aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús:
  –Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.
  Mateu 17,3-4
  Què hauria passat si s'haguessin quedat a dalt de la muntanya, en les cabanes que Pere volia fer?