Els animals a la Bíblia

Hi ha molts animals a la Bíblia, en aquesta sèrie ens hem centrat en els textos que parlen dels animals en general. En les següents sèries d'animals parlarem de les bèsties concretes que apareixen a l'Antic o al Nou Testament.

En aquestes pregàries recordarem que Déu va crear els animals i va encarregar als homes de tenir-ne cura. Ens ajudaran a veure com Déu vol que els tractem.

Trobareu textos de la Bíblia que parlen de la relació entre els homes i els animals en l'inici de la Creació que ens poden ajudar a entreveure el paper dels animals al Paradís.

I també veureu, a partir d'aquestes citacions de la Bíblia, que, en la nostra relació amb Déu, els animals poden ensenyar-nos moltes coses!

 1. Déu va fer tota mena d'animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i bestioles. Déu veié que tot això era bo.
  Gènesi 1,25
  Què pensa Déu dels animals, Ell que va crear totes les espècies?
 2. L'home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs i a cada un dels ocells; però no va trobar una ajuda que li fes costat.
  Gènesi 2,20
  Poden viure les persones, només amb la companyia dels animals?
 3. –Fes entrar a l'arca un mascle i una femella de cada espècie que viu i respira a la terra, perquè sobrevisquin amb tu.
  Gènesi 6,19
  Per què va preservar Déu els animals que havia creat enlloc de crear-ne de nous després del diluvi?
 4. –Tots els animals de la terra, els ocells, les bestioles que s'arrosseguen per terra i tots els peixos del mar us respectaran i us temeran, perquè els poso tots a les vostres mans.
  Gènesi 9,2
  Els animals respectaven i temien l'home i la dona en el paradís?
 5. –Us servirà d'aliment tot el que té vida i es mou, com també tots els vegetals: tot us ho dono.
  Gènesi 9,3
  Com hem de rebre tots els aliments que Déu ens va donar?
 6. –Mireu, jo faig la meva aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers vius que us envolten: els ocells, els animals feréstecs i domèstics que han sortit de l'arca, en una paraula, amb tots els éssers vius de la terra.
  Gènesi 9,9-10
  L'aliança que Déu fa de no destruir la terra amb un nou diluvi la fa només amb els homes?
 7. –Però el dia setè és el dia de repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No facis cap treball, ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu bou, ni el teu ase, ni cap dels teus animals.
  Deuteronomi 5,14
  Com hem de tractar els animals?
 8. El llop conviurà amb l'anyell, la pantera jaurà amb el cabrit; menjaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà.
  Isaïes 11,6
  Quin nen petit els guiarà?
 9. Aquell dia, a favor d'ells jo faré una aliança amb els animals feréstecs, amb els ocells del cel i les bestioles de la terra; trencaré arcs i espases i eliminaré la guerra del país. Jo faré que tots ells puguin descansar tranquils.
  Osees 2,20
  Aquest dia quan serà?
 10. L'home, l'has fet rei de les coses creades, tot ho has posat sota els seus peus: ramades de vedells i d'ovelles, fins i tot els animals feréstecs, l'ocell que va pel cel i els peixos del mar, i tot el que segueix els camins dels oceans.
  Salm 8,7-9
  Com quin rei hem de governar els animals?
 11. El just té cura de la vida del bestiar, el malvat només té entranyes de crueltat.
  Proverbis 12,10
  Tens tu cura dels animals que t'envolten?
 12. Pregunta, doncs, a les bèsties i t'instruiran, o bé als ocells, i seràs instruït. Parla amb la terra i aprendràs, t'ho explicaran els peixos de la mar. ¿Qui no sap, d'entre tots ells, que «és la mà del Senyor qui ho ha fet»?
  Job 12,7-9
  Què ens poden ensenyar els animals?
 13. Tots els animals esperen de la teva mà que els donis l'aliment al seu temps: els el dónes, i ells l'arrepleguen; obres la mà, i mengen a desdir.
  Salm 104,27-28
  En quin vers del Parenostre et fa pensar?