Que es faci la teva voluntat

Amb aquesta cinquena sèrie dedicada al Parenostre, haurem pregat amb la primera part de l'oració, que ens ajuda a situar-nos adequadament davant de Déu.

Abans de començar amb les peticions que es refereixen a les nostres necessitats, preguem perquè es faci la seva voluntat en les nostres vides tal com es fa en el cel. Si tots els homes acomplíssim la voluntat de Déu, la terra esdevindria cel.

Però sovint voldríem que es fes la nostra voluntat i no la de Déu, i així podem demanar-li en la pregària. Ens cal estar atents al que Déu ens diu per entendre quina és la seva voluntat, que només vol el nostre bé i la nostra salvació.

Jesús va venir al món per fer la voluntat de Déu. La va acomplir fins a la mort, i una mort de creu. Creient en Jesús i acomplint el seu manament d'amor podrem arribar al Regne del Déu, un regne que Jesús ja va inaugurar a la terra i que nosaltres hem de fer crèixer.

Que la pregària del Senyor Jesús ens ajudi a entendre allò que Déu Pare vol de nosaltres i que l'Esperit Sant ens doni la força per dur-ho a terme.

 1. Déu, salvador nostre, vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat.
  1 Timoteu 2,3-4
  Quina és la voluntat de Déu per a tots els homes?
 2. El Senyor és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú es perdi, sinó que tothom arribi a la conversió.
  2 Pere 3,9
  Fins quan esperarà Déu que fem la seva voluntat?
 3. Per això et dic: «A tu em presento,
  en el llibre hi ha escrit el que has fet per mi.
  Déu meu, vull fer la teva voluntat:
  guardo la teva llei al fons del cor.»
  Salm 40,8-9
  De qui parla aquest text de l'Antic Testament?
 4. No he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m'ha enviat.
  Joan 6,38
  Quina era la missió de Jesús?
 5. Jesús els diu:
  –El meu aliment és fer la voluntat del qui m'ha enviat i dur a terme la seva obra.
  Joan 4,34<
  Amb quina altra petició del Parenostre relacionaries aquest verset?
 6. El qui m'ha enviat és amb mi, no em deixa sol, perquè sempre faig allò que li plau.
  Joan 8,29
  Què ens garanteix Jesús, si fem la voluntat de Déu?
 7. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.
  Joan 13,34
  Què té de nou el manament que Jesús ens va donar respecte el precepte de la Llei: “Estima els altres com a tu mateix”?
 8. Aquest és el seu manament: que creguem en el nom del seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat.
  1 Joan 3,23
  Podem creure en Jesús sense estimar els altres?
 9. No tothom qui em diu: ”Senyor, Senyor”, entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel.
  Mateu 7,21
  Com relacionaries la petició: “Que es faci la teva voluntat”, amb les peticions: “Santifica el teu nom” i “Vingui el teu Regne”?
 10. Els qui guarden els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells. I coneixem que està en nosaltres per l'Esperit que ens ha donat.
  1 Joan 3,24
  Veuen els altres que Déu està en tu pels fruits del seu Esperit Sant?
  (Pots recordar els Fruits de l'Esperit en la seva sèrie.)
 11. –Abba, Pare, tot t'és possible; aparta de mi aquesta copa. Però que no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols.
  Marc 14,36
  Volia Jesús morir a la creu?
  Fins on va arribar Jesús per fer la voluntat del Pare?
 12. No sigueu irreflexius: mireu d'entendre què vol el Senyor de vosaltres.
  Efesis 5,17
  Què hem de fer per entendre què vol el Senyor de nosaltres?
 13. No us emmotlleu al món present; deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte.
  Romans 12,2
  Què ens diu la Bíblia que hem de fer per reconèixer la voluntat de Déu?
 14. Us cal molta constància per a complir la voluntat de Déu i obtenir així el que ell ha promès.
  Hebreus 10,36
  Si sabem quina és la voluntat de Déu per a nosaltres, què ens cal per acomplir-la?
 15. Aquesta és la confiança que mantenim davant de Déu: sempre que li demanem alguna cosa d'acord amb la seva voluntat, ell ens escolta.
  1 Joan 5,14
  Com ens ajuda en la pregària reconèixer la voluntat de Déu?