Els amics de Jesús: Joan i Jaume

A La Pregària dels Nens hem dedicat dues sèries a Pere. En aquesta sèrie parlarem de Joan i del seu germà Jaume que, amb Pere, van ser els millors amics de Jesús.

Amb una sèrie no en tindrem prou per explicar totes les coses que voldríem, així que durant la Quaresma tractarem la relació de Joan amb Jesús durant la Passió, Mort i Resurrecció. I potser més endavant encara farem una altra sèrie dedicada als altres llibres del Nou Testament on es parla de Joan.

Joan va ser el més jove dels apòstols i també el que va morir més vell! Però el coneixem, sobretot, perquè era el deixeble que Jesús estimava. La Bíblia el situa sempre a la seva vora en els moments més importants. Fins i tot al peu de la creu, quan tots els altres apòstols havien fugit, Joan era allà, al costat de Maria.

Però sembla que Joan i Jaume tenien un caràcter fort, perquè Jesús els anomenava: els “fills del tro”, i fins i tot els va haver de renyar alguna vegada, jo ho veureu!

 1. Veient una pesca com aquella, Simó Pere i tots els qui anaven amb ell no se'n sabien avenir, i igualment passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó.
  Lluc 5,9-10
  Què devien sentir Joan i Jaume quan van veure el que feia Jesús?
 2. Jesús veié dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. Ells deixaren immediatament la barca i el pare i el van seguir.
  Mateu 4,21-22
  Quant van tardar Joan i Jaume en seguir Jesús?
  I tu, quant tardes en seguir-lo quan Ell et crida?
 3. Per aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols.
  Lluc 6,12-13
  Et prepares també tu com ho feu Jesús per a un moment important de la teva vida?
 4. Els dotze que va designar són aquests: Simó, a qui donà el nom de Pere; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, germà de Jaume, als quals donà el nom de Boanerges, que vol dir «fills del tro»…
  Marc 3,16-17
  Jesús et podria anomenar a tu fill del tro? Per què?
 5. Ells se'n burlaven, però Jesús els treu tots fora, i pren només el pare i la mare de la nena i els qui l'acompanyaven, Pere, Jaume i Joan, entra al lloc on era la nena, l'agafa per la mà i li diu:
  –Talita, cum —que vol dir: «Noia, aixeca't.»
  Marc 5,40-41
  En quines altres dues ocasions va triar Jesús a Pere, Jaume i Joan perquè fossin testimonis de les seves accions?
 6. Els samaritans no volgueren acollir Jesús, perquè s'encaminava a Jerusalem.
  En veure-ho, els deixebles Jaume i Joan van dir-li: “Senyor, ¿vols que diguem que baixi foc del cel i els consumeixi?” Però Jesús es va girar i els renyà.
  Lluc 9,53-55
  Tractes tu els altres com ho van fer els fills del tro o com ho fan els fills de la llum?
 7. Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, l'aspecte de la seva cara va canviar i el seu vestit es tornà d'una blancor esclatant.
  Lluc 9,28-29
  Amb quins dos altres textos d'aquesta sèrie relacionaries aquest fragment?
 8. La mare dels fills de Zebedeu va anar amb els seus fills a trobar Jesús i es prosternà per fer-li una petició. Jesús li preguntà: “Què demanes?” Ella li respongué: “Mana que aquests dos fills meus seguin en el teu Regne l'un a la teva dreta i l'altre a la teva esquerra.”
  Mateu 20,20-21
  Pregunta per a les mares: Demaneu també vosaltres a Jesús que els vostres fills seguin ben a prop d'Ell en el seu Regne?
 9. Jesús contestà: “No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure la copa que jo he de beure?”
  Ells li responen: “Sí que podem.”
  Mateu 20,22
  A quina copa es referia Jesús per a Joan i per a Jaume?
 10. Jesús els diu: “Prou que beureu la meva copa, però seure a la meva dreta o a la meva esquerra, no sóc jo qui ho ha de concedir: hi seuran aquells per a qui el meu Pare ho ha preparat.”
  Mateu 20,23
  En els trons de quin regne demanaven Jaume i Joan de seure?
  Amb quin Regne els responia Jesús?