Temps d'espera

Temps d'Advent, temps d'espera, temps d'il·lusió!

Falten 25 dies perquè neixi Jesús; aquest temps d'espera és un temps de preparació i en diem Advent.

Per a aquest temps d'espera hem preparat una sèrie de 25 pregàries, la més llarga de totes! En aquesta sèrie pregarem amb els textos de la Bíblia on l'àngel anuncia a Maria el naixement de Jesús. I podreu descobrir les persones que van acompanyar el naixement de Jesús: Maria, Josep, els pastors, els àngels, els savis d'Orient i molts d'altres.

Desitgem que aquestes pregàries siguin per a vosaltres una llum com la llum de l'estrella que els savis van seguir, i que aquesta estrella us guiï de dret fins a la cova en la que us espera el Rei de Reis en el tron d'una menjadora.

 1. La noia que ha d'infantar tindrà un fill i li posarà el nom d'Emmanuel, que vol dir: «Déu amb nosaltres».
  Isaïes 7,14
  Què ens va anunciar Isaïes d'aquell noi?
 2. El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum.
  Isaïes 9,1
  Quina llum anunciava Isaïes?
 3. Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret.
  Lluc 1,26
  Per què va enviar Déu l'àngel Gabriel a Natzaret enlloc d'enviar-lo a Jerusalem?
 4. La noia es deia Maria.
  Lluc 1,27
  Què va veure Déu en Maria per fer-la mare del seu fill?
 5. L'home es deia Josep i era descendent de David.
  Lluc 1,27
  Què va veure Déu en Josep per fer-lo espòs de Maria?
 6. –Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
  No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia.
  Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús.
  Lluc 1,28-31
  Quines de les paraules de l'àngel van ser repetides moltes vegades per Jesús?
 7. –Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.
  Lluc 1,38
  Amb quina petició del Parenostre et fa pensar la resposta de Maria a l'àngel?
 8. –Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà!
  Lluc 1,41-45
  Qui va inspirar les paraules d'Elisabet quan va rebre Maria?
 9. La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
  Lluc 1,46-48
  Podries tu també lloar Déu amb les mateixes paraules de Maria?
 10. Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l’imperi.
  Lluc 2,1
  Per què va voler Lluc deixar escrit en el seu evangeli que en els dies que va nèixer Jesús els romans feien un cens de tot el seu imperi?
 11. Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David.
  Lluc 2,4-5
  Quina relació hi havia entre Jesús i David?
 12. Tu Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.
  Mateu 2,6
  Amb quin ofici compara el text de Mateu el príncep que havia de nèixer a Betlem? Per què?
 13. Josep i Maria no havien trobat cap lloc on hostatjar-se.
  Lluc 2,7
  Trobaria el nen Jesús lloc en el teu cor per a hostatjar-s'hi?
 14. A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat.
  Lluc 2,8
  A qui hauria triat avui el Senyor per a anunciar-li el naixement del Salvador?
 15. Un àngel del Senyor es va aparèixer als pastors i la glòria del Senyor els envoltà de llum.
  –No tingueu por. Us anuncio una bona nova: avui, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor.
  Lluc 2,9-11
  Quines paraules va dir l'àngel als pastors, que també havia sentit Maria?
 16. –Trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora.
  Lluc 2,12
  En quin tron va nèixer el Rei de Reis?
 17. S’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant:
  –Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima.
  Lluc 2,13-14
  D'entre tots els homes de la terra, quins van rebre el privilegi de sentir cantar els exercits celestials?
 18. –Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.
  Lluc 2,15
  Què van fer els pastors després de sentir l'àngel?
 19. Vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: “On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.”
  Mateu 2,1-2
  Per què devia voler Déu que els primers que parlessin de Jesús a Jerusalem no fossin jueus?
 20. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: “A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta.”
  Mateu 2,4-5
  Què van fer els grans sacerdots i els mestres de la Llei quan van sentir que els savis els deien que havia nascut el rei dels jueus?
 21. L’estrella que els savis d'Orient havien vist sortir començà a avançar davant d’ells.
  Mateu 2,9
  Quina estrella segueixes tu?
 22. L'estrella s’aturà damunt el lloc on era l’infant.
  Mateu 2,9
  Què van fer els savis quan van trobar Jesús infant?
 23. Els savis d'Orient portaven els presents en les seves arquetes: or, encens i mirra.
  Mateu 2,11
  Quins presents portes tu a Jesús?
 24. Els pastors trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora.
  Lluc 2,16
  Trobaràs tu també, aquesta nit, a Jesús?
 25. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.
  Lluc 2,19
  Guardes tu tot això en el teu cor i ho medites?