Les set darreres paraules de Jesús

Aquest any he preparat les pregàries de la Setmana Santa dedicant una pregària a cadascuna de les frases que Jesús va dir a la creu.

Aquestes frases es troben repartides entre els quatre evangelis: n'hi ha una de l'evangeli de Marc, que coincideix amb l'evangeli de Mateu, tres de l'evangeli de Lluc i tres de Joan. Per a presentar-les totes juntes, hem fet servir l'ordre tradicional.

Jesús va citar les escriptures al llarg de tota la seva vida. També a la creu va citar fragments dels salms 22, 69 i 31. La frase: “Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?” és el primer vers del salm 22; potser els evangelistes Marc i Mateu ens volien donar a entendre que Jesús va resar aquest salm a la creu.

Aquestes frases de Jesús són una font d'inspiració per a la nostra pregària. Són molt curtes, perquè Jesús tenia dificultats per respirar a la creu, però tot i així ens parlen de moltes coses importants en la nostra relació amb Déu. Hi trobareu, en aquest ordre, paraules de perdó, salvació, relació, desempar, angoixa, triomf i retrobament.

Espero que aquestes paraules del nostre Salvador us ajudin, en aquests dies de Setmana Santa, per a preparar-vos per a la gran joia de la ressurrecció.

 1. Pare, perdona’ls, que no saben el que fan.
  Lluc 23,34
  A qui perdona Jesús?
  Què ens ensenya Jesús a nosaltres amb aquestes paraules?
 2. Un dels lladres deia: “Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne.”
  Jesús li digué: “En veritat t’ho dic: avui seràs amb mi al paradís.”
  Lluc 23,42-43
  Com va aconseguir aquell lladre la seva salvació? Com hem d’aconseguir nosaltres la nostra salvació?
 3. Quan Jesús veié la seva mare i, al seu costat, el deixeble que ell estimava, digué a la mare: “Dona, aquí tens el teu fill.”
  Després digué al deixeble: “Aquí tens la teva mare.”
  Joan 19,26-27
  Per què va confiar Jesús la seva mare a Joan?
  Per què va confiar Jesús el deixeble que ell estimava a Maria?
  Qui et confia Jesús a tu?
 4. I a les tres de la tarda, Jesús va cridar amb tota la força: “Eloí, Eloí, ¿lemà sabactani?”, que traduït vol dir: “Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?”
  Marc 15,34
  Va escoltar Déu Pare el crit del seu fill a la creu?
  Quan pateixes, escolta Déu el teu crit d’auxili i ve de pressa a ajudar-te?
 5. Després d’això, Jesús, sabent que ja tot s’havia acomplert, perquè s’acabés de complir l’Escriptura, va dir: “Tinc set.”
  Joan 19,28
  De què tenia set Jesús a la creu?
  Qui pot donar-te a tu l’aigua perquè mai més no tinguis set?
 6. –Tot s’ha complert.
  Llavors inclinà el cap i va lliurar l’esperit.
  Joan 19,3
  Com es devia sentir Jesús havent complert en tot la voluntat del Pare?
  I tu, acompleixes en tot la voluntat del Pare nostre del cel?
 7. Jesús va cridar amb tota la força:
  –Pare, a les teves mans confio el meu esperit.
  I havent dit això, va expirar.
  Lluc 23,46
  A qui confiaràs tu el teu esperit, quan travessis la cortina de la mort?
  Amb qui et retrobaràs a l’altra banda?