El Magníficat

Quan Maria esperava Jesús se'n va anar decididament a ajudar la seva cosina Elisabet que també esperava un fill. Quan Elisabet la va veure li va dir: “Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà!” (Lluc 1,45). El Càntic de Maria o Magnificat va ser la resposta de Maria.

Al llarg de tots els segles els cristians han pregat amb el Magnificat. També avui, tots els cristians del món s'uneixen en una sola veu per cantar-lo.

 1. Maria digué:
  –La meva ànima magnifica el Senyor.
  Lluc 1,46
  Com se sentia Maria quan deia aquestes paraules?
 2. El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
  Lluc 1,47-48
  Per què va triar Déu a Maria?
 3. Des d'ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
  Lluc 1,48-49
  Quines eren les meravelles que Déu obrà en Maria?
 4. El seu nom és sant, i l'amor que té als qui creuen en ell s'estén de generació en generació.
  Lluc 1,49-50
  En quantes generacions s'estén l'amor de Déu als homes?
 5. Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalta els humils.
  Lluc 1,51-52
  Per a qui són les obres del braç potent de Déu?
 6. Omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res.
  Lluc 1,53
  Ets tu un dels pobres del Senyor?
 7. Ha protegit Israel, el seu servent, com havia promès als nostres pares; s'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre.
  Lluc 1,54-55
  Què havia promès el Senyor a Israel?