Pròleg de l'Evangeli de Joan

El pròleg de l'Evangeli de Joan és un dels textos més poètics i profunds de tota la Bíblia. M'ha semblat que pregar amb el pròleg de Joan podia ser una bona manera de preparar l'arribada del Senyor.

He preparat preguntes variades per treballar aquestes pregàries: algunes relacionen el text amb d'altres passatges de la Bíblia i d'altres són preguntes pensades per a la reflexió.

Espero que us serveixin per al comentari i la pregària.

 1. Al principi existia
  el qui és la Paraula.
  La Paraula estava amb Déu
  i la Paraula era Déu.
  Joan 1,1
  Quin altre llibre de la Bíblia comença amb les mateixes paraules?
 2. Ell estava amb Déu al principi.
  Per ell tot ha vingut a l'existència,
  i res no hi ha vingut sense ell.
  Joan 1,2-3
  Qui estava amb Déu al principi,
  abans de la creació de l'univers?
 3. En ell hi havia la vida,
  i la vida era la llum dels homes.
  La llum resplendeix en la foscor,
  i la foscor no ha pogut ofegar-la.
  Joan 1,4-5
  Amb quin dels Jo sóc de Jesús et fa pensar aquest text? (Pots tornar-te a mirar la sèrie: “Els 7 'Jo sóc' de Jesús a l'Evangeli de Joan”
 4. Déu envià un home que es deia Joan. Vingué com a testimoni a donar testimoni de la llum, perquè per ell tothom cregués. Ell no era la llum, venia solament a donar-ne testimoni.
  Joan 1,6-8
  Qui era l'home que es deia Joan?
 5. Existia el qui és la llum veritable,
  el qui ve al món
  i il·lumina tots els homes.
  Era present en el món,
  que per ell ha vingut a l'existència,
  i el món no l'ha reconegut.
  Joan 1,9-10
  I tu, has reconegut la llum veritable?
  T'has deixat il·luminar per ell?
 6. Ha vingut a casa seva,
  i els seus no l'han acollit.
  Però a tots els qui l'han rebut,
  als qui creuen en el seu nom,
  els ha concedit de ser fills de Déu.
  Joan 1,11-12
  L'has acollit tu a casa teva?
  Ets tu també un fill de Déu?
 7. No han nascut
  per descendència de sang,
  ni d'un desig carnal,
  ni d'un voler humà,
  sinó de Déu mateix.
  Joan 1,13
  Quin és aquest naixement que ve de Déu mateix?
 8. El qui és la Paraula s'ha fet home
  i ha habitat entre nosaltres,
  i hem contemplat la seva glòria,
  glòria que ha rebut
  com a Fill únic del Pare,
  ple de gràcia i de veritat.
  Joan 1,14
  En quin moment de la vida de Jesús va poder l'evangelista Joan contemplar la seva glòria? (Una pista: va ser a dalt d'una muntanya)
 9. Joan dóna testimoni d'ell
  quan proclama:
  «És aquell de qui jo deia:
  El qui ve després de mi
  em passa al davant,
  perquè, abans que jo, ell ja existia.»
  Joan 1,15
  En quin moment de la vida de Jesús va poder Joan Baptista donar testimoni d'ell? (Una pista: va ser a la vora d'un riu)
 10. De la seva plenitud,
  tots nosaltres n'hem rebut
  gràcia rere gràcia.
  La Llei fou donada per Moisès,
  però la gràcia i la veritat
  han vingut per Jesucrist.
  Joan 1,16-17
  Què hem de fer per rebre del Senyor Jesús gràcia rere gràcia?
 11. A Déu, ningú no l'ha vist mai:
  el seu Fill únic, que és Déu
  i està en el si del Pare,
  és qui l'ha revelat.
  Joan 1,18
  Bon Nadal, Nens de la Bíblia!
  Davant del pessebre ja no hi ha més preguntes, deixem que el Senyor Jesús ens porti dolçament cap a Déu Pare.