Els infants de la Bíblia

A la primera sèrie: “Els Nens al Nou Testament” vam pregar amb els textos dels evangelis que parlen dels infants en general. En aquesta sèrie trobareu pregàries dedicades a personatges concrets de la Bíblia quan eren infants: des d'Isaac fins a Jesús.

Ens parlen de la relació dels infants amb el Senyor i també de la relació dels nens amb els pares. Són textos plens d'amor entre els homes i amb Déu.

 1. L'Àngel li va dir:
  –Abraham, no aixequis la mà contra el noi, no li facis res. Ara sé que reverencies Déu, tu que no li has refusat el teu fill únic.
  Gènesi 22,12
  Déu va evitar que Abraham sacrifiqués Isaac.
  Però va fer el mateix amb el seu fill?
 2. Gràcies a la fe, Moisès, tot just nascut, va ser amagat durant tres mesos pels seus pares perquè havien vist com n'era, de bonic, aquell infant i no van tenir por de l'edicte reial.
  Hebreus 11,23
  Per què no van tenir por els pares de Moisès?
 3. Josep va tenir encara un altre somni i el contà als seus germans. Els digué:
  –Encara he tingut un altre somni: el sol, la lluna i onze estrelles es prosternaven davant meu.
  Gènesi 37,9
  Qui eren el sol, la lluna i les onze estrelles del somni de Josep?
 4. Samuel se'n tornà al seu lloc a dormir. El Senyor va entrar, se li acostà i el cridà com les altres vegades:
  –Samuel, Samuel!
  Ell va respondre:
  –Parla, que el teu servent escolta.
  1r Samuel 3,10
  Samuel escoltava.
  I tu has sentit avui la seva veu?
 5. Samuel va prendre el corn de l'oli, el va ungir enmig dels seus germans, i des d'aquell dia l'esperit del Senyor s'apoderà de David.
  1r Samuel 16,13
  L'esperit del Senyor s'apoderà de David. I de tu?
 6. Quan se li va complir el temps, Elisabet tingué un fill. Els veïns i els parents sentiren a dir que el Senyor li havia mostrat el seu amor, i tots la felicitaven.
  Lluc 1,57-58
  T'ha mostrat el Senyor el seu amor?
 7. I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.
  Lluc 1,76
  Com va preparar Joan Baptista els camins del Senyor?
 8. Tothom qui ho sentia ho guardava en el seu cor i es preguntava: «Què serà aquest infant?» Realment, la mà del Senyor era amb ell.
  Lluc 1,66
  Què guardes tu en el teu cor?
 9. L'infant creixia i s'enfortia en l'Esperit, i va viure al desert fins al dia que es manifestà a Israel.
  Lluc 1,80
  Què pots fer per enfortir-te en l'Esperit?
 10. En veure-ho, els pastors van contar el que els havien anunciat d'aquell infant.
  Lluc 2,17
  Qui van ser els primers que van anunciar l'Evangeli?
 11. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
  –Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera combatuda.
  Lluc 2,34
  Tu ets dels qui cauen o dels qui s'aixequen?
 12. L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu favor.
  Lluc 2,40
  T'ha donat Déu el seu favor?