Els Miracles

Els miracles explicats senzillament

 
Aquest llibre està pensat per ajudar-vos a llegir, recordar i entendre millor els miracles de Jesús. Per això us proposem tres lectures de cada miracle: el text de la Bíblia, el miracle narrat en còmic i el comentari. Els comentaris són adequats per a nois i noies a partir de 9 anys.
Podeu llegir tot el llibre d’una tirada o bé llegir un miracle cada dia. Podeu llegir primer tots els miracles en còmic i els seus textos de la Bíblia i deixar els comentaris per a una segona lectura més reflexiva.
Per cada miracle trobareu el seu text bíblic en la traducció de la Bíblia Catalana Interconfessional. L’acompanya la citació de la Bíblia. Dels miracles que van ser recollits en més d’un evangeli trobareu les citacions dels passatges paral·lels. Tot i que els diàlegs del còmic són textos literals de la Bíblia, us recomanem que no deixeu de llegir el text bíblic.
En el llibre s’han inclòs tots els miracles de Jesús. L’ordre segueix la forma com els va classificar i ordenar George MacDonald que ajuda a entendre’ls progressivament:

  • El primer miracle: la conversió de l’aigua en vi
  • Miracles de curació no sol·licitats
  • Miracles de curació sol·licitats pels malalts
  • Miracles de curació fets per la pregària dels familiars i amics
  • Expulsions d’endimoniats
  • Tornades a la vida• Miracles de govern de la natura
  • Miracles de destrucció
  • La transfiguració i la resurrecció

Els pares i educadors que feu servir el llibre per a explicar les miracles podeu dedicar una sessió a cada miracle. Us recomano que us prepareu la sessió llegint el comentari abans, us pot servir de guió per a l’explicació; cadascun dels paràgrafs conté una idea i el seu desenvolupament.