Les Paràboles

Les paràboles, explicades senzillament

 

Des que Jesús va narrar les paràboles, els cristians ens hem preguntat pel seu significat. Així ho feren també els primers deixebles que més d’un cop van demanar a Jesús que els les aclarís. Els evangelis recullen tres explicacions de paràboles fetes per Jesús, les altres paràboles demanen el nostre esforç per trobar-ne el significat i aplicar-les a la nostra vida. Aquest llibre està pensat per ajudar-vos a llegir, recordar i entendre millor les paràboles. Per això us proposem tres lectures de cada paràbola: el text de la Bíblia, la paràbola dibuixada en còmic i el comentari. De cada paràbola trobareu el seu text bíblic en la traducció de la Bíblia Catalana Interconfessional. L’acompanya la citació de la Bíblia. De les paràboles que van ser recollides en més d’un evangeli trobareu les citacions dels passatges paral·lels. Quan el context de la paràbola és important per a entendre-la s’ha afegit el seu text. Trobareu també la paràbola dibuixada en còmic. Podeu llegir el text bíblic i el còmic en l’ordre que vulgueu. Us recomanem que no deixeu de llegir el text de la Bíblia. Els diàlegs del còmic són textos literals de la Bíblia. Els textos de narració de la Bíblia s’han eliminat quan el que diuen es pot veure dibuixat en el còmic. S’han afegit algunes vinyetes que no formen part de la paràbola però sí del seu context. I, finalment, trobareu una pàgina de comentari de cada paràbola. Els comentaris inclouen:

  • L’explicació del context en què Jesús va explicar la paràbola.
  • La connexió amb d’altres paràboles o ensenyaments de Jesús.
  • L’explicació d’alguns referents culturals.
  • La interpretació de la paràbola.
  • I l’aplicació a la nostra vida del seu missatge.

En el llibre s’han inclòs 33 paràboles i s’han deixat de banda aquelles comparacions parabòliques breus que no tenen argument, com la roba nova en vestit vell o el llum sota la mesura. Les idees de les paràboles breus han estat explicades en els comentaris de les altres paràboles. Pel que fa a l’ordre de presentació de les paràboles, en alguns casos s’ha seguit l’ordre bíblic i en d’altres s’han agrupat les paràboles que parlen del mateix tema, com les paràboles sobre la pregària o els diners. En aquests casos, els comentaris repeteixen la idea central, perquè els pugueu llegir independentment, i van ampliant la seva explicació.